WEF_The_Global_Risks_Report_2024

گزارش جهانی ریسک مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۴

مجمع جهانی اقتصاد، گزارش ریسک‌ جهانی۲۰۲۴ را منتشر کرد. در تهیه این گزارش از ۱۵۰۰ کارشناس در کشورهای مختلف استفاده شده است. گزارش ریسک‌ جهانی در ۵ بخش اقتصادی، محیط زیستی، جغرافیای سیاسی، اجتماعی و فناورانه بخش‌بندی شده است.

یافته‌های کلیدی:

این گزارش آینده را به دو بازه زمانی دو و ده ساله تقسیم نموده است:

ریسک‌های زیست‌محیطی، از دست دادن تنوع زیستی و تغییرات بحرانی زمین در دو چارچوب‌ زمانی غالب هستند. اما در دو سال آینده اطلاعات غلط و گمراه‌گننده و همین‌طور ناامنی سایبری جزء موضوعات مهم هستند.

اطلاعات نادرست و قطبی شدن جامعه نگرانی‌های اصلی برای دو سال آینده هستند. حملات سایبری به زیرساخت‌ها، سازمان‌ها و همینطور شرکت‌ها افزایش خواهند یافت.

ریسک‌های اقتصادی مانند تورم بالا، رکود اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی جزء ۱۰ ریسک دو سال آینده قرار گرفته‌اند.

ریسک درگیری میان دولت‌ها در چشم‌انداز دو ساله با توجه به تنش‌های بالا در اوکراین، اسرائیل/غزه و تایوان افزایش خواهد یافت.

طی ۱۰ سال آینده، ریسک‌هایی که به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: عبور از نقاط عطف تغییرات اقلیمی، میدان‌داری هوش مصنوعی، توقف توسعه اقتصادی و احتمال افزایش موج جرم و جنایت.

چشم‌انداز یک دهه آینده، تکه‌تکه شدن بیشتر و چندقطبی شدن نظم جهانی است. این می‌تواند باعث فلج شدن همکاری‌ها در مورد ریسک‌های جهانی شود. با این حال، برخی فرصت‌ها برای اقدامات محلی و همکاری‌های جمعی وجود دارد.

چالش‌ها در دو سال بعدی به ترتیب اولویت:

 • اطلاعات نادرست و گمراه کننده
 • رخدادهای شدید آب و هوایی
 • قطبی شدن اجتماع
 • ناامنی سایبری
 • نزاع‌های مسلحانه بین دولت‌ها
 • فقدان فرصت‌های اقتصادی
 • تورم
 • مهاجرت‌های غیرداوطلبانه
 • رکود اقتصادی
 • آلودگی

چالش‌ها در ده سال بعدی به ترتیب اولویت:

 • رخدادهای شدید آب و هوایی
 • تحولات عظیم در نظام اکوسیستم زمین
 • فقدان گوناگونی زیستی و نابودی اکوسیستم
 • کمبود منابع طبیعی
 • اطلاعات نادرست و گمراه کننده
 • نتایج نامطلوب فناوری هوش مصنوعی
 • مهاجرت غیرداوطلبانه
 • عدم امنیت سایبری
 • قطبی شدن اجتماع
 • آلودگی

برای دیدن این گزارش کلیک کنید (گزارش جهانی ریسک مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۴)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *