۳ نکته در خصوص آینده محتوا که باید بدانیم

اگر محتوا را به عنوان یک دارایی در نظر بگیریم باید بدانیم غبار زمان به جز مواردی اندک آن را فرسوده خواهد کرد.

محتوا مانند یک موجود زنده زاده می‌شود، نفس می‌کشد و سرآخر می‌میرد.

اما چگونه می‌توان استراتژی محتوای خود را برای آینده آماده کرد و آن را طوری طراحی نمود که عمر بیشتری داشته باشد و مخاطبان بیشتری را جذب کند و نه تنها کرالرهای گوگل. در این یادداشت می‌خواهم در خصوص سه موضوع مهم از آینده محتوا صحبت کنم.

ادامه خواندن ۳ نکته در خصوص آینده محتوا که باید بدانیم