نتایج جستجو:

بازاریابی داده‌محور

مقدمه‌ای بر بازاریابی محتوا از نوع داده‌محور

بازاریابی محتوا داده‌محور – Data Driven Content Marketing – زمانی اتفاق می‌افتد که بر اساس داده‌‌ها تصمیم می‌گیریم که کجا، چقدر، برای چه کسی و با چه هدفی هزینه کنیم و بعد از آن بدانیم و درک کنیم که در ازای هزینه‌ای که کرده‌ایم دقیقا چه چیزهایی و به چه مقدار به‌دست آورده‌ایم.