نتایج جستجو:

is seo predictable

آیا سئو قابل پیش‌بینی است؟

هر بار که کاربر، جستاری را وارد می‌کند، موتور جستجو از الگوریتمی قوی به منظور نشان دادن صفحاتی مرتبط با عبارت مورد جستجو بهره می‌برد.اما موتور جستجو چگونه تعیین می‌کند که کدام صفحات را و با چه ترتیبی نشان دهد؟