نرم افزار پیش بینی جرم در اختیار نیروی پلیس دوبی قرار گرفت

معمولا فیلم “گزارش اقلیت” را به خاطر فن آوری های جدیدی که درآن بود به یاد می‌آوریم. اما اسکنرهای رتینا و کنترل های حرکتی تنها نکات فرعی این فیلم هستند. مساله اساسی در “گزارش اقلیت” سیستمی بود که می‌توانست زمان و مکان ارتکاب جرم‌ها را پیش‌بینی کند. البته در این فیلم، سیستم پیش بینی بر اساس توانایی های سه انسان کار می کرد. اما با پیشرفت فن‌آوری می‌توان از طریق الگوریتم‌های یادگیری در ماشین، از ارتکاب جرم پیش‌بینی نمود. پلیس دوبی از جدیدترین فن‌آوری‌های هوش مصنوعی و در قالب نرم‌افزار ی به نام SIME بهره می‌برد تا بتواند با جرم و جنایت مقابله کند.  ادامه خواندن نرم افزار پیش بینی جرم در اختیار نیروی پلیس دوبی قرار گرفت