هفت نکته که امسال در خصوص سئو یاد گرفتم

سال ۲۰۱۸ سالی پر از رویداد برای صنعت سئو بود. گوگل با ایجاد الگوریتم‌هایی مانند مرغ مگس‌خوار یا برین رک توانست تغییرات زیادی از درک نیاز کاربر در کرالرهایش ایجاد کند.  در زیر تعدادی از نکاتی که در این سال در خصوص سئو یاد گرفته ام را آورده‌ام:

ادامه خواندن هفت نکته که امسال در خصوص سئو یاد گرفتم