تحلیل کانتنت گپ دیگر چیست؟!

همانطور که می‌دانیم موتورهای جستجو روز به روز در حال بهتر شدن هستند. بنابراین ضروری‌ست که برای هر محتوایی که تولید می‌کنیم، یک استراتژی داشته باشیم. محتوایی که عمده تمرکزش بر خدمات یا محصول است نمی‌تواند سبب یک گفتمان با خریدار شود، به ویژه آنکه این محتوا به کانال از آشنایی تا خرید مشتری هم توجه ندارد.

ادامه خواندن تحلیل کانتنت گپ دیگر چیست؟!